Projektek

Felsőloki Álomfestők!

Felsőloki Álomfestők!

Falfestés az Árpádházi Szent Erzsébet Líceumban

Helyszín: Gyimesfelsőlok, 2019
Résztvevők: Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum X. osztályos diákjai
Projektfelelős: Tankó Emőke

2019 májusában a Fessünk Álmokat Program elért Gyimesfelsőlokra is. Az iskola másként hetén, az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum X. osztályos diákjai, közösen festették be az iskola egy folyósórészletét.

A festést különböző csoportos önismereti gyakorlatok, jövőképet, illetve pályaválasztási döntés támogató, építő tevékenységek előzték meg. A több alkalmas munka során a résztvevőknek alkalmuk volt jövőképüket élesíteni, álmaikról, terveikről konkrétabb képet kialakítani, olyan erőforrásokat meghatározni, amelyek kapaszkodók lehetnek a céljaik elérésében, a pályaválasztás kérdésében. Ennek mentén került előtérbe például a szülői/nevelői támogatás, a hit (önmagukban és Istenben), példakép, akarat, önismeret, tanulás és még sok olyan más kifejezés, amely kulcsfogalomnak számított a falra kerülő kép megtervezésekor.

A kiscsoportos tervezések alatt, mindhárom csoportban visszatérő motívum volt a küzdés, a célok eléréséhez szükséges kemény munka, a kitartás gondolata.

Hihetetlen akaraterő, elszántság és együttműködés jellemezte a csoportot a közös foglalkozásoktól kezdve, egész a befejező takarításig. Pozitívumként emelném ki, hogy bár a pályaválasztási döntés a foglalkozások egyik fő kérdésköre volt, a falon egy sokkal teljesebb jövőkép jelent meg, beleépítve családtervezést is. A falon egy főszereplő történetét látjuk, akinek különböző életszakaszait jelenítették meg a falon a résztvevők. A fal színei és képei nagyon hitelesen, gyönyörűen adnak vissza egy lehetséges pozitív, életerős életutat, melyet a résztvevő fiatalok álmodtak, terveztek maguknak.

A résztvevők úgy vélik, hogy kellenek az olyan felismerések, megerősítések, amelyek a foglalkozások során felszínre kerültek.

Hasznosnak és szükségesnek vélték a közös munkát, és szívesen vennének részt hasonló foglakozásokon.